GİZLİLİK POLİTİKASI

GİZLİLİK POLİTİKASI

Darüşşafakalılar Derneği’ne (“Dernek”) ait dackam.org web sitemizi ziyaret ettiğinizde kullanıcı (“Kullanıcı”) olarak size ilişkin elde ettiğimiz bilgilerin ne şekilde kullanılacağı ve korunacağı işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’na (“Politika”) tabidir. 

İşletme, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika, web sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlük kazanır.

I- Gizlilik – Kişisel Verilerin İşlenmesi

Web sitemiz aracılığıyla Üyelik Kaydı oluşturduğunuzda, tarafınıza ait bazı kişiler veriler toplanmaktadır. Toplanan kişisel verilerin korunması, gizliliğinin sağlanması Dernek olarak önceliklerimiz arasında yer almaktadır. 

Dernek, veri sorumlusu olarak kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair yasal düzenlemelere uyum açısından gerekli her türlü faaliyeti yürütmektedir.  

Dernek,  kişisel veri işleme faaliyetlerini hukuka ve dürüstlük ilkelerine uygun olarak yürütmekte, kişisel verileri amacına uygun olarak, sınırlı ve ölçülü şekilde işlemekte, kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir.

KVK Kanunu hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kanuni zorunluluklar dışında kişisel veriler kendiliğinden veya ilgili kişinin talebi üzerine Dernek tarafından mevzuata uygun şekilde imha edilir. 

Dernek, kişisel verileri, yurt içinde ve yurt dışında üçüncü bir gerçek veya tüzel kişiye KVK Kanunu’nda belirtilen istisnai hallerde açık rıza olmaksızın veya diğer hallerde kişisel veri sahibi ilgili kişinin açık rızasını almak kaydıyla aktarır. Gerçekleştirilecek kişisel veri aktarımlarında mevzuatta düzenlenmiş olan kişisel veri aktarım şartlarına uygun hareket edilir.

Kişisel veriler, KVK Kanunu’nun 5. maddesinde sayılan hukuki işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte olup, kişisel veri sahibi ilgili kişilerin aydınlatılması amacıyla hazırlanmış olan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ne  web sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.