Açık Rıza Metni

DARÜŞŞAFAKALILAR DERNEĞİ

AÇIK RIZA METNİ

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde (“Aydınlatma Metni”) belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel verilerinizin hukuka uygun işlenebilmesi için aşağıdaki amaçlarla işlenmesini onayınıza sunuyoruz:

  1. Aydınlatma Metni’nde yer alan “Açık Rızanızın Varlığı Halinde Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Paylaşımı” başlıklı kısımda belirtilen şekilde kişisel verilerinizin işlenmesine, saklanmasına ve yurt dışı ve/veya yurt içi hizmet sağlayıcı üçüncü kişilerle paylaşılmasına açık bir şekilde rıza verdiğimi taahhüt ederim.

Yukarıda yer alan konuda kişisel verilerimin işlenmesine açık, özgür iradeyle ve bilgilendirmeye dayalı şekilde onay verdiğimi; Aydınlatma Metni’ni tebellüğ ettiğimi; okuduğumu ve anladığımı kabul ederim.